فانوس روشنایی
٢٦ شهریور ۱۳٩۱ :: ۱:٥٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : مامان امیر مهدی

مشغول آشپزی بودم که امیر مهدی اومد و گفت: مامان اجازه می دی خودمو عوض کنم؟

: چی؟

: می خوام خودمو عوض کنم.

: می دونستم توضیح خواستن فایده ای نداره گفتم باشه تا ببینم این عوض شدن یعنی چی؟

و فهمیدم یعنی این.

این رنگ سفید روی پیشونیش بعد از مدتی خشک شد و مثل یه لایه پلاستیکی چسبیده بود و کنده نمی شد، برای کنده شدنش موهای پیشونیشم کنده می شد و دردناک بود و این شد که مستقیم امیر مهدی وارد حمام شد.موضوع مطلب :
مامان امیر مهدی

من امیر مهدی حسینی متولد 22 تیر سال 1386 هستم . مامان اینجا رو از چهار سالگی واسم ساخت
نويسندگان
RSS Feed