امیر مهدی راننده

امیر مهدی در حال تماشای عمو پورنگ : دیشب یه خواب بد دیدم.

- : خوابت یادته؟

- : داشتم رانندگی می کردم، با ماشین پدر جان.

- : خوب؟

-: راهو گم کردم.

/ 1 نظر / 18 بازدید