اژدها

امیر مهدی در حال تماشای کارتون تابالوگا: مامان، اژدها ها چی می خورن؟

-: اژدها افسانس، یعنی فقط توی قصه هاست، توی دنیا واقعی نیست.

-: چی می خوره؟

-: نمی دونم.

در حالیکه راضی نشده و فکر می کنه نمی دونم یعنی از سرخود باز کردن جواب سوال با کمی اخم و بلند تر: اژدها چی می خوره؟

-: نمی دونم، توی کارتون ببین چی می خوره.

-: من فکر می کنم چون از دهنش آتیش میاد، ذغال می خوره.

/ 1 نظر / 16 بازدید