دزد

سر مساله ای با امیر مهدی مخالفت کردم، خیلی اصرار داشت اما من زیر بار نمی رفتم.

چشماش پر از اشک شد و با عصبانیت گفت: حالا که اینجوری می کنی منم می رم دزد می شم.

/ 0 نظر / 19 بازدید