برف

از پنجره که بیرونو نگاه کردم متوجه بارش برف زیبایی شدم، اواخر اسفند باریدن برف عجیب بود با هیجان امیر مهدی رو صدا کردم تا اون منظره زیبا رو از دست نده.

امیر مهدی به سمت پنجره دوید و چند لحظه خیره شد اما خیلی زود رفت و با خونسردی گفت: دیشب که اخبار گفته بود برف میاد.

/ 1 نظر / 8 بازدید
عماد

کم کم برات اظهار نظر سیاسی هم میکنه !!!!