مختارنامه

به مناسبت وارد شدن به ماه محرم، مختار نامه دوباره از کانال 8 پخش می شه، امیر مهدی با علاقه خیلی زیاد، می شینه به تماشا، بعد از این چند قسمتی که پخش شده، امروز ازم پرسید:

مختار، چطوری دوباره زنده شده، داره نشونش می ده؟

/ 0 نظر / 14 بازدید