نی نی

امیر مهدی: من دوست دارم خدا یه نی نی بیاره تو دلت.

: نی نی؟

: آره دختر باشه که من خواهر دار بشم. من دوست دارم بابا نی نی پسر بیاره، تو نی نی دختر؟ نمی شه؟

: نه، مردا نمی تونن نی نی بیارن.متفکر

: اما من دوست دارم مردا نی نی پسر بیارن.

: خیلی خوب می شد اگه مردا می تونستن نی نی پسر بیارن.از خود راضی

/ 0 نظر / 15 بازدید