غذا

یکی از تواناییهای خاص امیر مهدی خوردن غذا در طی یک تا دو ساعته.

پس بابای امیر مهدی قانونی وضع کرد به این روال: که هر زمان غذای مامان و بابا تمام شد امیر مهدی تا ده دقیقه بعد فرصت داره به غذا خوردن ادامه بده اما اگر بیشتر طول کشید باید تنها به آشپزخانه بره و غذاش را تموم کنه.

یعد از گذشت چند روز، امشب امیر مهدی غذاش را که تموم کرد، ما هنوز مشغول خوردن بودیم، در حالیکه به سمت اتاقش می رفت با خنده گفت: امشب مامان و بابا باید برن تو آشپزخونه غذا بخورند.

 

/ 0 نظر / 42 بازدید