رودخونه

امیر مهدی: اینجا دریاست؟

باباجون: نه، اینجا رودخونس.

- : چرا به اینجا می گن رودخونه؟

..........سکوت

امیر مهدی: چون توی اینجا خونه هست می گن رودخونه؟

- : نه ، چون اینجا خونه رود هست بهش میگن رودخونه .

- : آها.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید