معبد چک چک

با ماشین در دل کویر به سمت معبد چک چک می راندیم، این معبد محلی مقدس برای زرتشتیان است در حدود 30 کیلومتری اردکان یزد، امیر مهدی خوابیده بود، راه پرپیچ و خم کوه تا جایی که رسید، بقیه مسیر را باید پیاده می رفتیم.

ماشین که ایستاد، بیدار شد و با هیجان و چشمهای خواب آلوده گفت به (چغ چغو) رسیدیم.

/ 2 نظر / 15 بازدید
خاله زينب

جاي خيلي قشنگيه