شمارش

وقتی پسر کوچولوی مامان، بلند بلند در حال شمردنه اعداده،  و مامان داره تصویر اعداد رو هم بهش نشون می ده........اما قصد می کنه تا هزار بشماره.......

و پسرک کوتاه نمیاد از نوشتن مادر.نگران و مامان تو دلش می گه خوبه حالا بهش نگفتم میلیون هم داریم.

/ 0 نظر / 15 بازدید