نماز

زمان برگشتن از خونه مادربزرگ بود و امیر مهدی دل نمی کند، حربه ها ی قدیمیش برای نیومدن جواب نداده بود، جا نمازش روپهن کرد و گفت: من هنوز نماز نخوندم، نمازمم طول می کشه.

/ 1 نظر / 8 بازدید