حالا خرابش کنیم؟

کنار ساحل امیر مهدی شن بازی می کرد،من در کنارش شروع به ساخت قلعه کردم، مدتی بعد بابا هم اضافه شد و ساعتی بعد، خاله و شوهر خاله.

امیر مهدی با هیجان و خوشحالی به ما کمک می کرد و مواد اولیه به ما می رسوند، طبق یه توافق ناگفته من و بابا یه گروه شده بودیم و خاله و عمو محمد یه گروه دیگه و طبق یه مسابقه توافق نشده شروع به رقابت کردیم.

بعد از چند ساعت هر گروه یک طرف از خستگی ولو شد و فقط امیر مهدی انرژیش بسیار بیشتر از زمانی بود که به تنهایی بازی می کرد.

ساخت قلعه ها تمام نشدنی بود چون هر گروه با دیدن کار دیگری ایده ای جدید به ذهنش می رسید و قلعه را گسترش می داد، فقط زمانی که نایی نداشتیم گوشه ای افتادیم، همان لحظه امیر مهدی با خوشحالی به من گفت: حالااااااا خرابش کنیم.

- : نهههههههههههههه.

امیر مهدی درست بازی می کرد . زندگی بازی است، می سازیم و بعد همه خراب می شود، من اشتباه بازی می کردم، می ساختم که باقی بماند،  رقابت می کردم که به نتیجه برسم، نمی ساختم که لذت ببرم.

زندگی قرار نیست به جائی برسد . زندگی یک حرکت است . لذت بردن از فرآیند این حرکت مهم است نه رسیدن به جائی . بازی برای رسیدن به نتیجه نیست . نتیجه در بطن آن حتماً هست اما در اصل بازی برای کسب احساس خوشایند است  .

 خاله و عمو محمد کنار امیر مهدی

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
عماد

خیلی جالب بود.تحلیل خوبی بود

وحیده مامان پارسا

چقدر خوب متوجه شدید....میدونستید یکی از راههای رشد در بچه ها بازی با ماسه است....ساختن...خراب کردن و دل نبستن.جایی خوندم که بخشندگی رو در بچه ها تقویت میکنه...

وحیده مامان پارسا

اگه سوالی دارید من در خدمتم....من هم همیشه با مهد رفتن پارسا مشکل داشتم تا زمانی که مهد ی گذاشتمش که خیالم راحت بود اون جا اون کاری که لازمه و درسته رو انجام میدن.و دیگه نگران بهانه گیریهای پارسا نبودم و به مرور پارسا عادت کرد.من پیش دبستانی هم همون مهد گذاشتمش چون دلم نمیخواست خیلی زود وارد محیط رسمی مدرسه بشه و دلم میخواست در محیط شاد و آرومی پیش دبستانی بره.فاصله مهد پارسا تا خونه مون هم زیاد بود و حتی مجبور شدم سرویس خصوصی بگیرم ولی صلاح دونستم اینکار رو بکنم.به نظر من حتما در مورد محیط و کادر مهد یا پیش دبستانی که میخواهی بذاری تحقیق کن.یه مزایایی مدارس غیرانتفاعی داره یه مزایایی دولتی.ولی قطعا غیرانتفاعی ها یکسری امکانات و آزادی عمل بیشتری در مقابل مدارس دولتی دارند.تعداد نفرات کلاس خیلی خیلی مهمه حتما تحقیق کن زیاد نباشند.به نظر من زیر بیست نفر خوبه.با مدیر مدرسه صحبت کن ببین چه دیدگاهی در مورد آموزش برای بچه ها دارند.....اگه بازهم سوالی دارید در خدمت هستم