نانوایی

بابا قصد خرید نون داشت و از من پرسید که چیز دیگه ای هم احتیاج داریم یا نه؟

ما حرفامونو زدیم و بابا به سمت پذیرایی رفت، صدای امیر مهدی رو شنیدم که به باباش گفت: به نظرت اگه نون لواش بخریم بهتر از نون بربری نیست؟ جواب بابا رو نشنیدم اما امیر مهدی با هیجان گفت: من یه نونوایی بلدم که هم نزدیکه، هم امنه. می برمت اونجا.

/ 1 نظر / 16 بازدید