گزش حشرات

از خارش گزشهای حشرات مستاصل شده بودم که امیر مهدی پرسید: حشره ها گازت گرفتن؟

-: آره، همه جونمو خوردن.

با تعجب : پس چرا نمردی؟

من و باباجون که زدیم زیر خنده بلند تر گفت: حالا اینم می نویسی تو وبلاگم؟

/ 1 نظر / 17 بازدید
Asemane you

خنده ات رو به همه بده، ولی لبخندت را به یه نفر، عشقت را به همه بده، ولی وجودت را به یه نفر، بذار همه عاشقت باشن، ولی خودت عاشق یه نفر باش[گل]