خندوانه

این متن رو خود امیر مهدی نوشته

یک روز  گفتم: من می خوام : کمدی خندوانه بشم . اگر می شه من را ببرید توی

برنامه ی خندوانه را ه بدین بعد گفت : اگر رام ندن میام براشونا .

/ 0 نظر / 37 بازدید