قوی ترین عضله

طی این تابستون برای امیر مهدی و دختر همسایه کلاس آناتومی بدن گذاشته بودم.

اسکلت و عضلات رو تموم کرده بودیم. یه بعد از ظهر معمولی من مشغول کار بودم و امیر مهدی رو مبل لم داده بود که گفت: مامان بگم قویترین عضله من کدومه؟

: کدومه؟
دستشو از آرنج خم کرد و درحالیکه بازوشو نشون می داد با قدرت گفت: اینجا.

لبخند زدم و تائیدش کردم با لبخند گفت می دونی قوی ترین عضله نازنین زهرا کدومه؟(دختر همسایه)

: کدومه؟

: زبونش.

/ 0 نظر / 32 بازدید