استخر

امیر مهدی همراه پدرش به استخر رفت، اما مسئول استخر، به دلیل پایین بودن سن وروجک بهانه گیری می کرد و در انتها با مشاجره ای کوتاه پسرم پا به درون آب گذاشت.

هفته بعد وقتی پدر و پسر همراه هم استخر رفتند، امیر مهدی به محض دیدن مسئول استخر پشت باباش قایم شد و گفت: بابا صاحبش اومد.

/ 0 نظر / 17 بازدید