اسم

رفته بودیم مهمانی.

صاحبخانه از امیر مهدی اسمش رو پرسید.

- : صدام می کنن امیر مهدی اما اسم واقعیم پلنگه.

بنا به اینکه شیفته کدوم قهرمان کارتنهای کودک بشه اسمش تغییر می کنه.نیشخند

/ 0 نظر / 9 بازدید