خلافکار

 امیر مهدی: بابا خلافکار کیه؟

  بابا : کسی که کارای بد می کنه.

  -: هر بچه ای کار بد کنه، خلافکاره؟

مامان وارد گفتگو میشه.

خلافکار آدم بزرگیه که بازم کار بد میکنه مثلا وسایل بقیه رو بدون اجازه بر میداره و آقای پلیس اونو می ندازه زندان.

-: زندان کجاست؟

-: یه جایی مثل اتاق (اشاره به اتاق خواب) که درشو قفل می کنن.

امیر مهدی با خنده: خوب وسایل اون تو رو هم برمی داره.لبخند

/ 0 نظر / 9 بازدید