بیست و ده

امیر مهدی: شما چند سالته؟

- : بیست و نه.

-: ما که بیست و نه نداریم، 27، 28، 29. آها داریم. چرا بیست و ده نداریم؟

با یه حالتی که انگار داره چیزی می خوره چند تا ملچ مولوچ کرد و گفت: دهنم ویروسی شده، تلخی زده.

پی نوشت: احتمالا یه شب زنده داری واسه مریضیش در پیشه.نیشخند

/ 0 نظر / 9 بازدید