کشف جدید

دایی برای امیر مهدی عمو پورنگ شش رو خریده بود و امیر مهدی از خوشحالی آروم نمی ایستاد و مدام بالا پایین می پرید، بعد از مدتی که زندگی براش آروم شد و عمو پورنگ کهنه. با هیجان فریاد زد : مامان، مامان عدد شیش مثل آقای همزه س(ء). 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید