مارک جدید

 امیر مهدی دیروز به تنهایی مغازه رفت تا خمیر دندون برای خانه بگیره، بابا جون گفت مارک پونه یا داروگر بخر.

وقتی برگشت، هنوز کفش در نیاورده، نفس نفس زنان، خمیر دندان رو به طرفم گرفت و گفت: بیا، خمیر دندون پونه گر.

/ 1 نظر / 17 بازدید
سپهری

خیلی با حال بود خوشحال میشیم به ما هم سر بزنین