غذا

مهمان داشتیم و سر سفره شام، صحبت از غذاهای مختلف بود.

مهمان: ....(اسم غذا) خوردی؟

بابا جون: نه.

: خیلی خوشمزس.

: (اسم غذا) خوردی؟

امیر مهدی در حالیکه صداشو بالا برده بود تا بین صحبتهای بقیه به گوش برسه: بابا اصلا تف علی اکبری خوردی؟؟؟؟؟

جمع مهمانان:اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَه.

امیر مهدی:از خود راضی

/ 0 نظر / 17 بازدید