دندانپزشک

مدتیه که امیر مهدی برای پر کردن دندوناش به دندونپزشک می ره، وسایل کار واسش نا آشناست.

دیروز ازم پرسید: مامان آقای دکتر با اون لوله ای که تو دهنم می ذاره لپمو باد میکنه؟

/ 1 نظر / 16 بازدید
عماد

[نیشخند][نیشخند][خنده][خنده]