راه حل

امیر مهدی توی پارک مشغول سرسره بازی بود، که تصمیم گرفت به جای لیز خوردن از شیب سرسره بالا بره، اما هرچقدر تلاش می کرد، در اواسط شیب به سمت پایین سر می خورد و نمی تونست به بالاترین قسمت یعنی سطح صاف برسه.

فکر کنم 18 مرتبه ای امتحان کرد، هر بار شکست می خورد به من نگاهی می کرد و لبخندم و که می دید دوباره تلاش می کرد، تا اینکه تصمیم جدیدی گرفت این بار دور خیز نکرد تا به سمت سرسره  بدوه و با سرعت بره بالا، لب شیب سرسره به پشت ایستاد و نشست، و با پاهاش مورچه مورچه ای بالا رفت، بعد از سه بار پایین افتادن بالاخره موفق شد و از شادی در پوست خودش نمی گنجید.

/ 0 نظر / 13 بازدید