روزانه

امیر مهدی: مامان، مامان، من ساعت بنتن می خوام.

- : اگه باباجون اجازه داد واست می خرم.

- : بابا هم می گه اگه مامان اجازه داد، فهمیدم به خاله مهد می گم واسم بخره.

-: خاله که نباید واسه شما اسباب باز ی بخره.

-: نه، خاله، واسه مهد خودش می خره، خاله خودشم کوچولو اِ ، چون هر روز مهد میاد.

/ 2 نظر / 16 بازدید
Asemane you

از خــدا مــیخواهــم آنــچه را شــایسته تــوسـت بــه تـــو هــدیـــه دهـــد نــه آنـچـه را کــه آرزو داری زیــرا گــاهـی آرزوهــای تــو کـوچـک اسـت و شــایـسـتـگی تــو بــسـیــار... [ماچ]