جایزه

به عنوان جایزه قرار بود برای امیر مهدی پاک کن انگری برد بخرم.

دو مغازه رفتیم اما نداشتند، همینطور که به سمت خونه می رفتیم، امیر مهد ی به یه مغازه اشاره کرد و گفت:آها، از اون مغازه بخر.

گفتم اون که مغازه لوازم التحریر نیست.

: پس مغازه چیه؟

: خرازیه.

: چی بازی؟‌خر بازی؟

/ 1 نظر / 16 بازدید