تلفن

امیر مهدی که شماره خونه خاله زینب رو حفظه، روزی چندین مرتبه به خالش زنگ می زنه.

امیر مهدی: سلام خاله، خوبی؟ کجایی؟

خاله: سلام گلم، خونم، مهمون دارم.

: الان داری چیکار می کنی؟

: دارم ظرفا رو می شورم.

: چند تا مهمون داری؟

: هشت نفر .

: با خودت هشت تا؟

: آره.

: پس هفت تا مهمون داری.

/ 1 نظر / 15 بازدید