بارون

غرق رانندگی بودم.

امیر مهدی: یه دکمه بزن بارون بیاد.

- : چی؟ اومدن بارون که دست من نیست؟

-: اون دکمه رو بزن بارون بیاد.

-: آها، بیا اینم آب پاش ماشین.

/ 1 نظر / 14 بازدید
خاله زينب

جريانه همون گلدون در دستشوييه (آفتابه)