شوخی

امیر مهدی با حالت خاصی حرفی زد که همه از دستش کلی خندیدیم.

من به شوخی گفتم این وروجک بزرگ شه، مهران مدیری رو می ذاره تو جیبش.

- : نه مهمان مدیری بزرگه، تو جیب من جا نمی شه.

/ 2 نظر / 8 بازدید
Asemane man

به گذشته بگوئیدبازآید من خوشی هایم راجاگذاشته ام بیخیال دنیا90

ناديا

[خنده] مهمان مديري!!!!!!!!! خيلي خنديدم