روزهای هفته

داشتیم صبحانه می خوردیم، امیر مهدی رو به بابا گفت: فردا شیش شنبس؟

بابا گفت:آره عزیزم، فردا جمعس بابا جون.

-: شنبه ها یعنی صفر شنبه؟

-: می شه اونجوریم گفت.

/ 0 نظر / 4 بازدید