خورشید

ساعت هفت صبح بود و جلوی در خانه منتظر بودیم تا سرویس امیر مهدی برسه، پسرم سردش بود و من ازش خواستم توی آفتاب بایسته تا کمی گرم شه، پرسید:خورشید خیلی خیلی یواش، میاد بالا؟ گفتم:آره.

-: خیلی یواش یعنی مثل اون موقع هایی که داریم از اینترنت، کارتون دانلود می کنیم.

/ 1 نظر / 32 بازدید