قد کشیدن

پیاده روی زیادی داشتم و حس می کردم کف پاهایم ذوق ذوق می کند، در حالیکه پایم را ماساژ میدادم بلند گفتم: چقدر پاهام درد می کنه.

امیر مهدی گفت: اشکالی نداره، داری قد می کشی. داری بزرگ می شی.

/ 0 نظر / 14 بازدید