جشن الفبا

امیر مهدی دیروز جشن الفبا داشت، بچه های کلاس که نمی دونستن چه خبره، نشسته بودن سر میز و شعر تولد تولد می خوندن، امیر مهدی چند بار ازم پرسید تولد کیه؟ تولد منه؟ گفتم نه تولد نیست، جشن الفبا دارین.

مراسم که تموم شد، توی راه برگشت به خونه دوباره پرسید: جشن تولد شیش سالگی من بود؟ گفتم نه عزیزم، چون همه حروف الفبا رو یاد گرفتین واستون جشن گرفتن.

شب موقع شام دوباره پرسید: جشن چند سالگی الفبا بود؟

/ 0 نظر / 14 بازدید