گردش

با یه قراره سه نفره، دوستان دور هم جمع شدند، وکلی بهشون خوش گذشت.

سمت راست: امیر مهدی، اون که وسط نشسته ابوالفضل و سمت چپ حسین.

/ 0 نظر / 8 بازدید