زمان

امیر مهدی: مامان جون، الان چند سالته؟

-: سی سال عزیزم.

-: یعنی شیش ساله دیگه می شه سیی و شیش سال؟.

-: آره.

با خوشحالی: پس از بابا بزرگتر می شی.

/ 1 نظر / 12 بازدید
دایی امیر مهدی

اميرمهدی اين شکلی حساب کنی، علی ازت بزرگ تر میشه هان ...[چشمک]