کیش به روایت تصویر

درخت سبز کنار شهر حریره که احتمالا 500 تا 600 سال قدمت دارد.

امیر مهدی در حال پایین رفتن از پله های کافی شاپ کوه نور که ارتفاعش 27 متر بود.

فضای بیرون رستوران کوه نور

بابای طفلی، در حال لپ کشانیهای امیر مهدی

ساحل صخره ای

/ 2 نظر / 9 بازدید