بوسه

شب بود، امیر مهدی رو بوسیدم و اونم منو تا بخوابه، رفتم تو اتاقم، چند دقیقه ای نگذشته بود که بلند پرسید: اگر صورتمو اون وری کنم بوست پاک میشه؟

- : نه گلم، اگه بوسم پاک شه چی میشه؟

-: سکوت.

- : اگه بوسم پاک شه چی میشه؟

-: سکوت.

/ 1 نظر / 15 بازدید