باد

صبح زود بود و در مسیر رفت به مهد بودیم، هوا خیلی سرد بود، امیر مهدی پوشش کافی داشت اما خودم نه چندان، گفتم: بیا تا مهد بدویم تا گرم شیم.

: نه، اگه بدویم باد میاد تو صورتمون، بیشتر یخ می زنیم.

و من دلیل پیدایش باد را آموختم.نیشخند

/ 1 نظر / 17 بازدید