جوی آب

مکان خوش آب و هوایی نشسته بودیم، امیر مهدی شاخه چوبی برداشت و به سمت رود کوچکی که از کنارمان رد می شد رفت، پرسیدم: کجا میری مامان جون؟

- : میرم با این چوبم شیر کاکائو درست کنم. 

/ 3 نظر / 8 بازدید
Asemane you

ازیه معتاد می پرسن ؛ فرق تو با یه ورزشکار چیه ؟ . . . . میگه ؛ اون تکنیکی کار می کنه ، من پیکنیکی !

عماد

شیر کاکائو با اسانس لجن[زبان]