پیری

امیر مهدی: مامانم، تولدم کیه؟

: خیلی مونده، تولد بعدی تولد پدر جانه (پدربزرگ).

انگار که ذهنش رفته باشه سمت مادربزرگش، گفت: مامانی پیره.

: آره، مامانی پیره.

: بگم چرا؟ چون لپش نرمه... مثل پیتزا می مونه.

/ 0 نظر / 15 بازدید